Produkty a služby

Našim hlavným produktom sú projekty postavené na platforme Office 365. Jednotlivé časti tejto online služby sú však len polotovarom pri stavbe rozsiahlejších intranet aplikácií. Našim zákazníkom poskytneme v tejto oblasti komplexné služby pri nasadzovaní, používaní a aj pri ďalšom rozvoji podľa potrieb, ktoré časom prirodzene vznikajú. Aktivity našej spoločnosti pozostávajú z týchto hlavných oblastí:

Poradenské služby, konzultácie

Príďte sa poradiť pred tým ako sa rozhodnete zaradiť do Vašich plánov niektoré z cloud riešení. Radi Vám pomôžeme zorientovať sa na Vašej novej ceste za modernizáciou, zefektívnením a úsporou Vašich nákladov. Konzultácie, okrem riešení náročných a úzko špecializovaných problematík, sú bezplatné.

Podpora pri nasadzovaní a používaní Office 365

Spoločnosť aClub s.r.o. je "Microsoft Online Services Partner" to znemená, že sme oprávnení predávať všetky produkty z rodiny Office 365. Následne po zakúpení Vám vieme poskytnúť natívnu online podporu pri nasadzovaní a používaní Office 365. Ťažisko pri rozsiahlejších projektoch je po hlbokej analýze Vašich podnikových procesov v dôslednej implementácii online SharePoint funkcionality. V tejto oblasti spolupracujeme s poprednými svetovými poradenskými spoločnosťami špecializujúcimi sa na optimalizáciu podnikových procesov všeobecne. Náš kus práce je pri implementácií výsledkov týchto analýz do digitálnej podoby. Naše služby doplníme o Microsoft Intune.

Správa a modernizácia Vašej existujúcej IT infraštruktúry

Či už plánujete nákup niektorého plánu Microsoft Office 365 alebo nie, sme pripravení Vám poskytnúť kvalitné služby hlavne v oblasti Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Hyper-V virtualizácie a samozrejme pri nasadzovaní Windows server platformy vo všeobecnom rozsahu.

Hybridné riešenia

Mnohí z Vás zvažujete využiť online riešenia, ale vo Vašej organizácii existujú hlavne Exchange alebo SharePoint riešenia, ktoré z rôznych dôvodov nie je možné implementovať na platforme Office 365, alebo iba vzhľadom investované zdroje do týchto riešení chcete existujúce "on-premise" služby zachovať a doplniť ich online riešeniami, ktoré prinášajú iné výrazné výhody.

Špeciálne produkty

Paranoja, alebo ľahostajnosť - to sú extrémy pri debatách na tému bezpečnosť. Hoci Microsoft Office 365 spĺňa požiadavky na ochranu dát a certifikáciu podľa najprísnejších svetových a hlavne európskych noriem, ponúkame riešenia na úrovni ďalších overovacích faktorov, a dodatočného zabezpečenia Vašich elektronických identít a citlivých údajov.

Členstvo v našom klube

Vrcholom spolupráce s našimi partnermi je členstvo v aClube. Toto členstvo je na rôznych úrovniach s rôznym rozsahom vzájomných záväzkov od VIP členov cez Business úroveň až po Pro Bono členstvo, kde sa pokúšame pomáhať napríklad neziskovým, dobročinným organizáciám, ktoré za nás všetkých robia "DOBRÉ VECI".