Referencie a realizované projekty

Za krátky čas nášho pôsobenia na trhu cloudových riešení sme našim klientom pomohli vyriešiť potrebu riadenia interných procesov hlavne na platforme Microsoft SharePoint online, ktorá poskytuje výborné prostredie pre vývoj aplikácií pre rôzne odvetvia. Na tejto stánke uvádzame stručný výpočet našich doterajších úspecov, veríme, že sa bude naďalej rozrastať a počet našich spokojných klientov bude rásť. Naše úsilie bolo korunované prestížnym ocenenemín Microsoft Industry Award 2013 za aplikáciu Lawyer365. V roku 2014 sa nám podarilo cenu získať znova - za implemantáciu Exchange Online na Magistráte mesta Košice.

•  SharePoint online aplikácia Timi365

TIMI n.o. sa prostredníctvom svojho zariadenia „Centrum Liberta“ venuje intenzívnej rehabilitácií detí a mládež s poruchami pohybu s orientáciou na ťažiskovú diagnózu detskej mozgovej obrny a súvisiace zdravotné služby.
Spoločnosť aClub s.r.o. vybudovala na Microsoft online platformách ucelené riešenie na riadenie procesov, evidenciu a všeobecnú informovanosť pre neziskovú organizáciu TIMI n.o. Podarilo sa nám zefektívniť urýchliť a zjednodušiť prácu v organizácii, pri nulových investičných ako aj prevádzkových nákladoch.
„Pomohla nám prehľadná evidencia klientov, ktorá obsahuje takmer všetky dôležité informácie a sú na jednom dobre prístupom mieste, z ak akéhokoľvek počítača a zovšadiaľ kde je dostupný interne. Osobne ma veľmi prekvapila zložitosť problematiky objednávania klientov a plánovania terapií, verím, že aj v tejto oblasti nám to pomôže v skvalitnení našej práce.“
Renáta Ferencsik, riaditeľka Timi n.o.

•  SharePoint online aplikácia Facility365

ZBEREKO, spol. s r.o. je pôvodne stavebná firma založená v roku 1996, ktorá v priebehu času rozširovala svoje portfólio o Facility a Property management s dôrazom na správu významných podnikateľských centier v Košiciach.
Spoločnosť aClub s.r.o. vyriešila potrebu informačného systému na riadenie, evidenciu a reporting v oblasti správy podnikateľských centier pre ZBEREKO spol. s. r.o. Riešenie naplno využíva možnosti SharePoint online.
„Systém spĺňa výborne naše požiadavky, naviac prináša aj nadstavbu v CRM oblasti, uľahčuje hlavne prácu pri príprave nových ponúk a nájomných zmlúv. Napriek úvodným obavám sa vedúci PC rýchlo naučili so systémom pracovať a dnes si ho veľmi pochvaľujú. Ja osobne veľmi oceňujem prechod na Lync zo Skype komunikácie kvôli bezpečnosti.“
Ing. Slavomír Mrázko, konateľ ZBEREKO spol s r. o.

•  Košický Magistrát využíva cloudovú službu Exchange Online

aClub s.r.o. implementovala Echange online riešenie pre Magistrát mesta Košice. Košice, druhé najväčšie mesto na Slovensku, sú domov najstaršieho maratónu v Európe, miesto s najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku a s najvýznamnejším zlatým pokladom v Európe. Priemerný vek obyvateľov je 35 rokov, preto Košiciam patrí prívlastok mesto mladých. Sídlom samosprávy je Magistrát mesta Košice.
Magistrát mesta Košice donedávna využíval na mailovú komunikáciu pre vyšší a stredný manažment Exchange Server 2007 na lokálnom serveri s operačným systémom Windows Server 2008. Paralelne využíva aj Linuxový mailový server pre ostatných zamestnancov. Čísla verzií produktov Microsoftu naznačujú, že ide o dnes už pomerne zastarané technológie. Rovnako je zastaraný aj mailový Linux server. Používatelia vzhľadom na charakter svojej práce vnímali ako hlavný problém nedostatočnú kapacitu schránok elektronickej pošty. Obmedzoval ich 2 GB limit pre schránky bežných používateľov a 5 GB pre vedenie mesta a VIP používateľov. Veľmi obmedzujúcim faktorom bol aj 5 MB limit na veľkosť príloh mailových správ, resp. 10 MB v rámci vnútornej siete. To znemožňovalo posielanie obrázkov a často aj väčších dokumentov. Požiadavky na vyššiu kapacitu mailových schránok boli urgentné aj vzhľadom k skutočnosti, že v roku 2013 boli Košice európskym hlavným mestom kultúry, čo evokovalo vyššie nároky na objem mailovej komunikácie kvôli reportom, výkazom, komunikácii s dodávateľmi a podobne. Nedostatkom bola aj antispamová a antivírusová ochrana. Problémom boli odstávky lokálnych serverov, počas ktorých nebolo možné pracovať s elektronickou poštou.
„Keďže efektívnu e-mailovú komunikáciu považujeme pri riadení mesta za kľúčovú, na magistráte sme veľmi radi, že sme medzi prvými mohli vyskúšať výhody moderného cloudového riešenia, ktoré nám prinieslo nielen zefektívnenie našej práce, ale aj ďalšie benefity v podobe zvýšenia kapacity mailových schránok, zlepšenia dostupnosti a výkonnej antivírusovej a antispamovej ochrany. Košice sú moderné mesto a my radi kráčame s dobou aj v oblasti informačných technológií“
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice

•  SharePoint online aplikácia Lawyer365

Vojčík & Partners, s.r.o. je advokátska kancelária so sídlom v Košiciach, ktorá sa postupne rozrástla o pobočky v Žiline, Bratislave a o zastúpenie v Bruseli. Viac ako 15 právnikov svojim klientom poskytuje služby hlavne v oblasti súkromného práva vrátane tímu špecializujúceho sa na právo duševného vlastníctva.
Spoločnosť aClub s.r.o. vytvorila komplexný informačný systém pre právnické firmy na platforme Microsoft Office 365. Prvým, spokojným, klientom sa stala firma Vojčík & Partners, držiteľka ocenenia „Právnická firma roka 2013
„Aplikované riešenie spoločnosťou aClub, s.r.o. umožnilo našej spoločnosti prekonať rast z malej kancelárie na právnickú firmu. Skrze cloudové možnosti máme prepojené naše štyri pobočky a konštantne vylepšujeme existujúce riešenie (najmä novými riešeniami, ku ktorým nám aClub dáva námety). Môžem povedať, že finálny výsledok pokrýva kompletne potreby našej firmy a úprimne prekonal očakávania, ktoré som od prechodu na Microsoft online systémy mal.“
JUDr. Leo Vojčík, advokát a konateľ spoločnosti