Hybridné nasadenie Office 365

Mnohí z Vás zvažujete využiť online riešenia, ale vo Vašej organizácii existujú hlavne Exchange alebo SharePoint riešenia, ktoré z rôznych dôvodov nie je možné implementovať na platforme Office 365, alebo iba vzhľadom investované zdroje do týchto riešení chcete existujúce "on-premise" služby zachovať a doplniť ich online riešeniami, ktoré prinášajú iné výrazné výhody.
Myšlienka 100% implementácie IT do cloud prostredia je zatiaľ v drvivej väčšine nereálna. Predsa máme ERP riešenia, vo výrobnej sfére je neskutočné množstvo softvéru pre podporu a riadenie výrobných procesov, sú tu CAD a DTP programy. Výpočet takýchto aplikácií je takmer nekonečný. Čo v takomto prípade? Sú cloudové technológie vhodnou cestou? Je zarážajúce, že po hĺbkových analýzach prichádza odpoveď: Áno.

Začnime teda analyzovať...

Pre začiatok sa zamyslite, koľko peňazí Vás stojí zabezpečenie týchto aspektov:

1. Dostupnosť virtuálne odkiaľkoľvek a z čohokoľvek

Mac, PC s Windows alebo Linux operačným systémom, iPhone, iPad, Android, BlackBerry a mnohé ďalšie proprietárne OS telefónov a tabletov, nie sú prekážkou pri získaní prístupu k podnikovým informáciám, prostredníctvom Outlook Web App, Office Web App. Prostredníctvom Lync Web App sa môžete aktívne zúčastňovať diania vo Vašej spoločnosti.

2. Vysoká dostupnosť

99,9% SLA garantovaná dostupnosť, skúste si vypočítať dostupnosť Vašich IT služieb.

3. Zabezpečenie

S minimálnymi investíciami do riešení druhého overovacieho faktora a autonómnej kryptovacej technológie, získate zabezpečenie potvrdené medzinárodnými certifikátmi na najvyššej úrovni. Podobná úroveň zabezpečenia je často v bežnom on-premise prostredí nereálna.

4. Aktuálnosť

Všetky komponenty Office 365 služby, sú vždy aktuálne.

5. 24x7 technická podpora

Dokážete oceniť hlavne pri cestách do vzdialenejších časových pásiem.

6. Úspora energie

Vypnutie každého sieťového vypínača pomôže Vášmu rozpočtu a našej spoločnej prírode. Veľké cloudové centrá sú energeticky neporovnateľne efektívnejšie ako malé podnikové "serverovne".

Zváženie týchto aspektov je iba zlomok toho, čo je potrebné posúdiť, aby ste urobili prvý a úspešný krok do cloud riešení. My Vám úprimne želáme aby tento krok bol naozaj dobrým začiatkom, v tejto trochu pochmúrnej dobe.