Vitajte v aClube!

Vrcholom spolupráce s našimi partnermi je členstvo v aClube. Toto členstvo je na rôznych úrovniach s rôznym rozsahom vzájomných záväzkov od VIP členov cez Business úroveň až po Pro Bono členstvo, kde sa pokúšame pomáhať napríklad neziskovým, dobročinným organizáciám, ktoré za nás všetkých robia "DOBRÉ VECI".
Primárnym cieľom nášho snaženia je budovať spoluprácu na inej úrovni ako sú bežné servisné zmluvy v IT oblasti, zahŕňa oveľa širšiu platformu spolupráce. Tento "cloud" potenciálu našich členov, synergie a rôznorodosti vedomostí by sa mal stať východiskom pôsobenie aClub. Členstvo v našom klube je členené do niekoľkých typov podľa charakteru vzťahu klubu a jeho člena:

•   aClub VIP member

Ako každý klub, samozrejme aj náš aClub má VIP členov. VIP členmi sú jednotlivci a organizácie, ktorým vďačíme za existenciu tohto klubu, alebo ich prínos je nevyčísliteľný. Z tohto dôvodu je členstvo bezplatné - skôr naopak, my cítime záväzky voči týmto členom.

•   aClub classic business member

Vzťah je založený na spolupráci pri nasadení riešení a následnom udržaní nasedeného riešenia v bezchybnej činnosti. V prípade, ak rozsah prác je taký, že prevažuje náš prínos, členstvo je spoplatnené mesačným alebo kvartálnym "členským príspevkom". V takomto prípade sa zaväzujeme plniť naše povinnosti prísnou SLA zmluvou.

•   aClub dynamic business member

Podobne ako predošlý typ členstva, s tým rozdielom, že na každý rok spoločne vypracujeme plán ďalšieho rozvoja. Tento vzťah je dynamický a prináša výrazné a pozitívne zmeny v produktivite a optimalizácií ako investícií tak aj úspory pri prevádzke IT infraštruktúry člena.

•   aClub pro bono member

...ak je to v našich silách a v rámci našich možností, radi pomôžeme, samozrejme bezplatne.