Špeciálne služby a produkty

Paranoja, alebo ľahostajnosť - to sú extrémy pri debatách na tému bezpečnosť. Hoci Microsoft Office 365 spĺňa požiadavky na ochranu dát a certifikáciu podľa najprísnejších svetových a hlavne európskych noriem, ponúkame riešenia na úrovni ďalších overovacích faktorov, a dodatočného zabezpečenia Vašich elektronických identít a citlivých údajov.
Do tejto kategórie patria hlavne bezpečnostné produkty, ktoré nepriamo súvisia s cloud riešeniami hlavne:
  • Ďalšie overovacie faktory: tokeny, grid karty, dodatočné overenie identity používateľov SMS kódom, biometrické zariadenia a mnoho ďalších.
  • Prídavné šifrovanie dát v cloude. Distribúcia a aplikovanie šifrovacích kľúčov vydaných Vašou vlastnou certifikačnou autoritou.
  • Zálohovanie a archivovanie dát mimo cloud, buď na Vaše dátové úložiská alebo Vám prenajmeme naše spoľahlivé diskové zdroje.
  • Rozšírený monitoring cloudových služieb. Pri hybridných riešeniach jednotný monitoring cloudových aj on-premise zdrojov.
  • ... a mnoho ďalších podľa analýz Vašich potrieb.